ΚΙΜΩΛΙΘΟΣ
Κάμπος
Κίμωλος 84004
Ελλάδα
Phone: 2287051816