ΤΟ ΑΛΛΟ
Αλεξάνδρου Σβώλου 55
Θεσσαλονίκη 54621
Ελλάδα
Phone: 2310237691