ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Τρικάλων 85
Καλαμπάκα 42200
Greece