ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Περίσσα
Σαντορίνη 84703
Ελλάδα