ΖΟΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κλ. Οικονόμου 44
Αίγιο 25100
Ελλάδα
Phone: 2691060696