ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
Κορώνη
Μεσσηνίας 24004
Ελλάδα
Phone: 2725022894